kurass
Voorstelling

Voorstelling

Hallo, ik ben Lien Van Raemdonck.

In 2008 studeerde ik af aan UGent als Master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.

Datzelfde jaar startte ik bij VZW Obra|Baken, een dienst in Sint-Amandsberg (Gent) die ondersteuning biedt aan volwassenen met een autismespectrumstoornis, een verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH).

Doordat ik al meer dan tien jaar deel uitmaak van het mobiele team van Obra|Baken, kom ik dagelijks met verschillende aspecten van het leven in aanraking, alsook met allerhande diensten om mee samen te werken.

In de loop van de jaren begeleidde ik heel veel personen met een autismespectrumstoornis (ASS).  Ik volg jaarlijks extra vorming over autisme, en begeleid daarnaast enkele volwassenen binnen een woonproject voor personen met autisme. Ik ben eveneens aangesloten bij de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.

Mijn expertise wil ik graag benutten in bijberoep bij kurass, om kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis te coachen in regio groot Kortrijk.

De naam kurass staat trouwens voor ‘Kuurne’, ‘ASS (Autismespectrumstoornis)’, ‘cura’ betekent zorg in het Latijn, en een kuras is ook een schild.